BE kategorija

Auto škola Ivić vrši obuku kandidata za BE kategoriju .

U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju B, a priključna vozila imaju najveću dozvojenu masu preko 750 kg, koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta, a ukupna  dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3500 kg.

 

Procedura polaganja BE kategorije:

Kandidat se 5 časova osposobljava iz upravljanja motornim vozilom BE kategorije.

Nakon toga kandidat pristupa polaganju ispita iz upravljanja motornim vozilom BE kategorije.

Vozila koja se koriste za obuku Volkswagen, tip golf (model VI, VII ). Slike vozila možete pogledati ovdje.