Istorijat

 

istorijatSlika

Naša auto škola je počela sa radom 1989. godine sa vozilom B kategorije. Kako je rasla potražnja za našim uslugama, tako smo povećavali kapacitete auto škole po broju vozila i kategorijama. Već dugi niz godina zauzimamo jedno od vodećih mjesta u obuci kandidata i jedna smo od većih auto škola u Republici Srpskoj. Naš najveći uspjeh je povjerenje naših klijenata koje smo stekli profesionalnim zalaganjem i trudom.