Zašto baš mi?

Osposobljavanje u Auto školi Ivić uspješno je završilo više hiljada polaznika te je upravo  taj broj polaznika garancija našeg kvaliteta kroz godine porodičnog rada. Kako bi i dalje ostali na vrhu u struci obaveza nam je pružiti najkvalitetniju uslugu , a vaše zadovoljstvo naš je uspijeh. Oduvjek nam je bilo važno ponuditi kvalitet po pristupačnoj cijeni  i maksimalno izaći u susret polaznicima. Cilj našeg postojanja i rada je da kvalitetnom obukom doprinesemo boljoj bezbjednosti saobraćaja tako što osposobljavamo kandidate da mogu samostalno i bezbjedno da upravljaju vozilom. Visok procenat prolaznosti na ispitima rezultat je kvalitetnog i temeljnog rada sa kandidatima.

Nastavu iz Saobraćajnih propisa izvode visokobrazovani stručnjaci  saobraćajne struke sa višegodišnjim iskustvom u predavanjima. Jedna smo od rijetih škola koja vrši samostalnu edukaciju iz Saobraćajnih propisa, a mnoge škole vrše obuku kandidata iz Saobraćajnih propisa kod nas. Stalno usavršavanje i edukacija zaposlenih, učešće na seminarima i stručnim kongresima u zemlji i inostranstvu je naša svakodnevnica.

Za nastavu iz upravljanja vozilom osigurali smo vlastiti vozni park sa više novih vozila različitih kategorija koja su opremljena najnovijim sistemima aktivne i pasivne sigurnosti te su prilagođena po veličini upravo za najlakše i najjednostavnije učenje i polaganje vozačkog ispita.

Takođe, moramo napomenuti mogućnost plaćanja troškova obuke i edukacije u više rata u dogovoru sa kandidatom, te izbor instruktora, vozila i termina obuke.

Auto škola Ivić oduvjek se izdvajala od ostalih auto škola i po svojoj inovativosti. Nivo kvaliteta i pogodnosti koje dobijate danas kod Auto škole Ivić postaće standard u ostalim školama tek za nekoliko godina. Mi smo pravi izbor za vas.